A

Omgaan met tijd

Kristien De Winter - Friday, February 05, 2016

Hallo iedereen,

terwijl Milady A’s ervaringen worden omgetoverd in woordenstromen voor haar boek, volg ik haar in het schrijven in onze moedertaal, het Nederlands, om mijn beschouwingen te delen…

Vorige keer schreef ik over de kracht van intentie en daarbij heb ik verwezen naar een boek van Lynne Mactaggart: Het intentie-experiment.
Deze dame is getrouwd met Bryan Hubbard, filosoof van opleiding, uitgever en auteur. Hij heeft een bijzonder interessant boek geschreven met de titel ‘Het verleden verlichten’, de originele Engelse titel is ‘Time-Light - How your past keeps creating patterns and problems - and how you can fix it’.

Het omgaan met tijd is voor mij steeds een heel interessant gegeven geweest. Als meisje van 11 jaar ben ik begonnen met mijn eerste stappen in meditatie. Vanuit mijn meditatieve beleving voelde ik heel snel dat ‘tijd’ op verschillende manieren kan ervaren worden. In meditatie vallen alle zorgen van het verleden en alle projecties naar de toekomst weg, je ‘bent’ in het hier en nu.
Als tiener was ik ervan overtuigd dat ‘het leven’ of nog beter gezegd ‘het bewustzijn’ niet zou stoppen bij het sterven van mijn fysiek lichaam. Hoewel ik niet echt bezig was met de spectaculaire verhalen over reïncarnatie - ik was niet op zoek naar een vergroting van mijn ego op basis van ervaringen als hogepriesteres in het Oude Egypte - leek me deze realiteit veel plausibeler dan de overtuiging dat alles voorbij zou zijn na dit leven. Maar ook in reïncarnatietheorie spreken we dan over verleden en toekomstige levens en dit bleef zorgen voor een tegenstrijdigheid met mijn meditatieve ervaring. Hoe ik dit voor mezelf heb opgelost, vertel ik graag een volgende keer.

Nu wil ik even terug keren naar Bryan Hubbard en zijn reflecties rondom tijd. Als je zijn boek leest, merk je dat hij niet over één nacht ijs is gegaan. Zijn benaderingen zijn divers van perspectief, filosofisch en psychologisch mooi onderbouwd.

Hij schrijft over het feit dat we uit drie Zelven of tijdlichamen bestaan: het hedenlichaam, het verledenlichaam en het potentieelcentrum. Het heden omvat je lichaam en je hersenen, in de wereld van tijd en ruimte. De constante in het hedenlichaam is verandering. Elk moment is nieuw in het heden. Het verleden is de accumulatie van al je ervaringen. In het potentieelcentrum heb je ervaringen die tijd en ruimte te boven lijken te gaan, het gevoelen van éénheid primeert hier.

Deze drie tijdlichamen zenden als energiecentra pulsen of golven uit die door onze hersenen als gedachten en emoties worden geïnterpreteerd. De dominante puls van één van de drie centra is bepalend voor ons ik-besef van het moment. Bij een kind domineren meestal de pulsen van het hedenlichaam en het potentieelcentrum.
Naarmate we ouder worden, worden we vaak tijdlastig, d.w.z. het verledenlichaam wordt steeds substantiëler en begint te domineren.

Het verleden accumuleert wanneer we de ervaring van het moment niet ten volle beleven. Dus wanneer we de pulsen van het verledenlichaam ervaren, zijn dit pogingen om tot volledig begrip te komen. Vermits het hedenlichaam enkel verandering kent, is het onmogelijk een situatie exact te dupliceren. Vandaar dat het hedenlichaam een overeenkomstige situatie zal creëren ofwel zal zorgen voor een overdracht. Dit wil zeggen dat een situatie zal gecreëerd worden, die je aan de ervaring herinnert. Je merkt het… we blijven ons verleden herhalen op de één of andere manier.
Hiervan bewust worden is belangrijk, maar niet voldoende. In het boek staat een time-light programma van 21 dagen om hieraan te werken. Eén van de belangrijke peilers hierin is het aspect van ‘vergeving’, waarbij het aspect van jezelf te vergeven essentieel is.

In het begin van dit nieuwe jaar vond ik dit een interessant gegeven om te delen.
Je vindt mijn beschouwingen om met ‘tijd’ om te gaan ook in mijn laatste roman ‘Tijdloze liefde’, de titel is een duidelijke verwijzing…

KristienClose

Send me a quick message!

Send me a personal e-mail!


Captcha Image

Subscribe to my Newsletter and become a privileged member of Milan ( Milady A Network) :

Subscribe to: Milan Member

CONNECT with ME on my social media :


x

SUBSCRIBE to my NEWSLETTER and become a privileged member of MILAN ( Milady A Network) :

Subscribe to: Milan Member

CONNECT with ME on my social media :