A

Relaties

Kristien De Winter - Friday, March 04, 2016

Beste lezers,

toen ik vandaag de krant ‘De Standaard’ doornam, zag ik een artikel `Trouwen is om liefde vragen’.
Binnenkort komt er een realityprogramma op VTM, waarin volwassen singles trouwen zonder
elkaar ooit te hebben ontmoet. De koppels worden bijeengebracht door vier relatie-experts.
Deze format is Deens van oorsprong en loopt ondertussen in 32 landen wereldwijd.
Het krantenartikel vermeldt dat er in België 850.000 singles zijn en dat er elk jaar bij komen.

Toen ik mijn boek ‘Tweelingziel’ schreef, vanuit mijn eigen ervaringen, heb ik ook heel wat research
gedaan. Ik deed dit omwille van twee redenen. Enerzijds omdat mijn boek, dat toen werd
uitgegeven door Standaard Uitgeverij, nu door Kristalan Productions, aan de pers diende
voorgesteld te worden. Het plaatsen van het thema binnen een groter psychologisch en
wetenschappelijk kader is ten alle tijde zinvol.
Anderzijds wou ik ook voor mezelf de zaken van het hart die ik instinctief en intuïtief aanvoelde,
wel getoetst zien.
Ik stootte toen op het boek ‘De relatiesleutel’ van Egil Linge & Dan Josefsson.

De auteurs geven aan dat gedurende twee miljoen jaar - vanaf de wieg van de mensheid tot heel
kort geleden - mensen werden gedwongen door uiterlijke omstandigheden langdurige relaties aan
te gaan. Vrouwen en mannen waren in financieel en sociaal opzicht van elkaar afhankelijk.
Door de evolutie in onze maatschappij en de veranderingen in zowel de mannen- als vrouwenrol,
kunnen wij nu een leven zonder partner leiden.
Historisch gezien is dit een trendbreuk van enorme proporties.
We kunnen dus kiezen of we en met wie we in relatie willen leven.

Deze vrije keuze lijkt echter soms een vergiftigd geschenk.
Mensen die onveilige hechtingspatronen meedragen vanuit hun kindertijd en vandaar liefde met
pijn verbinden, zullen eerder geneigd zijn om deze pijn te vermijden en dus zichzelf beletten om
een nabije en duurzame relatie aan te gaan.

Wat wordt er nu bedoeld met onveilige hechtingspatronen?
De hechtingstheorie gaat ervan uit dat wanneer we iemand ontmoeten, die we leuk vinden, dat we
zonder dat we er ons van bewust zijn, gebruik maken van ongeveer hetzelfde gedrag om nabijheid
tot die persoon te scheppen, als we deden in de relatie met onze ouders toen we klein waren.
Hierdoor kunnen we dankzij de ervaringen in onze jeugd ons veilig of onveilig voelen in onze
relaties.

De groep die zich onveilig voelt, kan opgedeeld worden in twee subgroepen: de onveilig
vermijdende groep en de onveilig-ambivalente groep.
De mensen die behoren tot de onveilig vermijdende groep zijn vaak heel sociaal, maar in nauw
contact met anderen voelen ze zich niet echt prettig. Ze hebben de neiging een bepaalde afstand
te bewaren en worden in hun relaties meer gestuurd door hun gedachten dan door hun emoties.
Ze zijn niet graag afhankelijk en kunnen eenzaamheid ervaren als heerlijke rust.
De mensen uit de onveilig-ambivalente groep worden vaak als creatieve, dynamische
persoonlijkheden beschouwd, die wel goed bij hun gevoelens kunnen. Zij vinden het prettig om
nauwe contacten met anderen aan te gaan en hebben soms eerder het probleem dat ze meer
nabijheid willen dan de andere bereid is te bieden. Zij stellen zich al vroeg afhankelijk op in een
relatie en kunnen snel argwanend en jaloers worden. Soms kan hun angst om te worden verlaten
zo vermoeiend zijn voor henzelf, dat ze aarzelen om aan een relatie te beginnen.

Toch is het volgens de hechtingstheorie zo dat wij mensen een biologische behoefte hebben om in
elkaars nabijheid te leven, hoezeer ook onze maatschappij veranderd is. We zijn niet bedoeld voor
een eenzaam leven en onwillige eenzaamheid is daarom ook voor de meesten van ons een
kwelling.

Het is dus belangrijk om deze onveilige hechtingspatronen te doorbreken. Het boek biedt dan ook
verschillende technieken aan om aan de slag te gaan: de omkeermethode, de Autorit,
Willingness…

‘De relatiesleutel’ geeft aan dat velen van ons tal van potentiële partners kunnen ontmoeten die
volkomen ‘juist’ zijn zonder dat we zelf ervaren dat we beet hebben.
Dit omwille van de innerlijke mechanismen die door werken.
In dit nieuwe televisieprogramma zal deze ervaring er wel zijn: deze mensen zijn dan immers zelfs
met elkaar gehuwd.
Maar geen nood: mochten de onveilige hechtingspatronen toch doorwerken… VTM neemt de
kosten van van de echtscheiding tot een jaar na de opnames op zich.

KristienClose

Send me a quick message!

Send me a personal e-mail!


Captcha Image

Subscribe to my Newsletter and become a privileged member of Milan ( Milady A Network) :

Subscribe to: Milan Member

CONNECT with ME on my social media :


x

SUBSCRIBE to my NEWSLETTER and become a privileged member of MILAN ( Milady A Network) :

Subscribe to: Milan Member

CONNECT with ME on my social media :