A

Vergeet de romantiek

Kristien De Winter - Friday, May 06, 2016

U hebt het waarschijnlijk opgemerkt, ik heb een abonnement op de krant De Standaard. Ik ben een laatbloeier wat kranten lezen betreft. En hoewel ik regelmatig wel eens krantenstress of zoals wij het in Antwerpen zeggen, ‘gazet’stress krijg door het dagelijkse overaanbod aan informatie, hou ik van de diverse beschouwingen van de journalisten en columnisten op de realiteit. Ik hou van de portie cultuur, waaronder literatuur, die uitgebreid aan bod komt. Ik ben geen internetlezer, ik hou van het omslaan van bladeren, alles een plaats en tijd gevend en op die manier een realiteit binnen mezelf.

Deze column is nochtans niet gesponsord door De Standaard, laat dit duidelijk zijn.
Waarover ik het even wil hebben is een artikel van dinsdag 19 april: Vergeet de romantiek: de liefde volgens Alain De Botton. Ik moet onmiddellijk toegeven dat ik nooit een boek van Alain De Botton heb gelezen. Nochtans de geboorte van deze filosoof in Zwitserland had mij over de streep kunnen trekken.

Als ik het interview lees, begrijp ik waarom ik instinctmatig een weerstand heb behouden tegen zijn boeken. Uitspraken als: met iemand trouwen is het beste medicijn tegen de liefde en een huwelijk kan alleen maar ‘goed genoeg zijn’, stoot mij tegen de borst.
Het is niet zo dat ik niet versta, waarover hij het heeft. Ik begrijp ook zeker de uitspraak dat we een zekere naïviteit hebben wat liefde betreft. Maar waar hij voor mij de deur dicht slaat is zijn laatste antwoord: ‘Schoppenhauer, mijn favoriete filosoof, zei dat jongeren systematisch teleurgesteld zouden moeten worden, dat er klassen zouden moeten zijn die jongeren teleur stellen in werk en liefde. De wereld zou gelukkiger zijn.’

Het deed me denken aan het moment waarop ik op de lagere school van mijn jongste zoon werd uitgenodigd. Hij was een goede leerling, zo goed zelfs dat hij werd opgenomen in de kangoeroeklas, een klas waarin aan de verstandige leerlingen een extra uitdaging werd gegeven.
Toen ik zei tegen de leerkracht dat mijn zoon klaagde over het voelen van spanning bij de diverse opdrachten die hij kreeg, antwoordde zij: mevrouw, wij geven extra taken, waarvan wij weten dat ze niet realiseerbaar zijn en dit met als doel uw zoon te leren falen.
Ik kon niet geloven wat ik hoorde en reageerde dat dit indruiste tegen mijn persoonlijke visie.
Ik had immers een boek ‘Ontsnappen aan de druk’ geschreven, waarin ik kinderen en hun ouders tips geef om zich meer te kunnen ontspannen.

De weerstand die ik toen voelde, voel ik opnieuw wanneer ik dit artikel lees.
‘Worden wij gelukkiger door ons voor te bereiden op teleurstellingen?’

Toen ik mijn boek ‘Tweelingziel’ aan de pers voorstelde, was er in de aankondiging te lezen: ‘In plaats van te stellen ‘liefde is een werkwoord’ wordt in dit verhaal duidelijk gemaakt dat liefde evolutie is en vooral dat het ervaren van eenheid, het mooiste is wat een mens op aarde kan beleven.

Het is natuurlijk evident dat er zoveel soorten liefdesrelaties bestaan als mensen. Toch geloof ik er ‘heilig’ in dat we wanneer we onze ‘partner’, onze ‘wederhelft’ vinden dat het nooit gaat over ‘goed genoeg’ … het gaat over samen groeien. En dit is een nooit eindigende beweging.

Samen groeien betekent dat we elk door de kracht van liefde worden uitgenodigd om gebruik te maken van ons potentieel. Soms gebeurt dit door confrontaties en soms gaat het gewoon vanzelf. Door werkelijke verbinding te voelen met een ander, noem het ‘het ervaren van eenheid’, wordt de ruimte die we binnen onszelf beleven groter.
Door de bezieling van liefde, leren we onze persoonlijke beperkingen te overstijgen en natuurlijk werkt dit het sterkst in de beginperiode, waarin alles nieuw en spannend is. Maar ook na de beginperiode van hevige verliefdheid kan deze dynamiek blijven bestaan.

Deze dynamiek is het gemakkelijkst aanspreekbaar, wanneer we meer lichaamsbewustzijn creëren. Ons lichaamsbewustzijn gaat over meer dan het ervaren van onze extases en pijntjes.
Dit lichaamsbewustzijn wordt versterkt, wanneer we ons verdiepen in de energetische anatomie.
We leren ons lichaam op een veelzijdige manier kennen: de chakra’s zijn verbonden met ons fysieke lichaam via het netwerk van onze hormonale klieren, maar hebben eveneens een diepe invloed op ons emotioneel, mentaal en spiritueel functioneren.
In mijn boek ‘Tweelingziel’ introduceert één van mijn hoofdpersonages ‘Joseph’ de magneet-theorie, wat gaat over de aantrekkingskracht tussen mensen vanuit het perspectief van de chakra’s. In mijn Engelstalige column voor Milady A ‘Energetic Law of Attraction’ komt deze theorie ook aan bod.

Vandaar wens ik Alain De Botton uit te nodigen voor mijn opleiding ‘Energetische Anatomie’.
Zodat hij in zijn eigen lichaam kan voelen dat ‘goed genoeg’ een begrip is vanuit zijn denken en dat zijn lichaam een heel andere taal spreekt. Ook zijn lichaam is een wonderlijk gegeven van energetische dynamiek die zoekt naar interactie. Een interactie die niet hoeft te vertaald worden in buitenechtelijke relaties, maar die binnen een goede relatie met wederzijds respect, telkens nieuwe wegen, uitdagingen en uitnodigingen vindt. Ik ben ervan overtuigd dat onze energie telkens van uit het potentieel zoekt naar eenheid. En deze eenheid is zeker iets wat we binnen onszelf kunnen vinden en is misschien zelfs de voorwaarde voor een echte goede relatie.
Maar wat is er mooier dan dat deze eenheid bevestigd wordt in een interactie met een partner.
Vergeet dus de romantiek? Ga in ieder geval voor het vervullende gevoel van eenheid!

KristienClose

Send me a quick message!

Send me a personal e-mail!


Captcha Image

Subscribe to my Newsletter and become a privileged member of Milan ( Milady A Network) :

Subscribe to: Milan Member

CONNECT with ME on my social media :


x

SUBSCRIBE to my NEWSLETTER and become a privileged member of MILAN ( Milady A Network) :

Subscribe to: Milan Member

CONNECT with ME on my social media :