A

What You Think You Cannot Do ...

Milady A - Tuesday, December 15, 2015

Vele van mijn lezers weten intussen dat ik al een tijdje rondloop met het idee om een boek te schrijven over een uitzonderlijke periode in mijn eigen levensverhaal.
Mensen inspireren en hen de weg tonen hoe het moet, of beter gezegd hoe het kan, om zélf hun eigen grootse geluk te vinden, zoals ik en mijn allerliefste gevonden hebben.

Dat indrukwekkend geluk kwam niet zomaar uit de lucht gevallen.

Daarvoor was durf nodig, tonnen lef, ongezien doorzettingsvermogen, en uiteindelijk de ultieme, onbuigbare kracht om je totaal over te geven aan je eigen grootste angst, die recht in de ogen te kijken en het dan tòch te doen.

What you think you cannot do, you not only can, you also must!
Dàt is de weg naar jouw diepste geluk.

Een stem in mij weet dat dit boek moet geschreven worden, de enige vraag die zich nog stelt is: “Hoe begin je in hemelsnaam aan zo’n boek?!”

Wel euh … je schrijft eens duizend woorden … de dag erna nog eens duizend maar de volgende keer dat je de laptop erbij neemt, voelt het uiterst makkelijk om weer zo’n 2000 woorden te schrappen.

En daar zit je dan … woordloos.

Tot er op een dag … een lichtje in de tunnel verscheen.
Zo’n twee maand geleden, zag ik plots een mailtje binnenkomen met “Master Class met Arthur Japin” in de subject line.
Een fantastische vriendin van me, die zelf diep geraakt was nà het lezen van “Vaslav” - een meesterwerk van Arthur Japin - kende mijn fascinatie voor deze man’s uitzonderlijk talent om elk gevoel tot leven te wekken in zijn geschreven taal. Om mij vooruit te helpen, had ze vlijtig gegoogeld op zoek naar een schrijfcursus met the man himself.

“Waarom heb ìk daar nou niet aan gedacht?” zucht je dan.

Ik verkeerde in een euforische toestand toen ik las dat er al een cursus zou plaatsvinden in december, zowat een maandje verder, en twijfelde dan ook geen seconde om mij ogenblikkelijk in te schrijven voor de Master Class van Lex Jansen, waarbij Arthur Japin een voormiddag zijn persoonlijk verhaal zou komen brengen.

Mijn Mr Big, die vlijtig op zoek is naar een origineel, maar ook nog-nergens-anders-gezien idee om zijn visionair verhaal omtrent “verandering” te brengen, stapte graag mee in deze wereld, het milieu van schrijvers en creatievelingen, dat haaks staat op de roestvaste bedrijfswereld waar alles voorgekauwd wordt, waar ‘werken’ zelfs in regeltjes en procedures wordt gegoten, en waar wij dolgelukkig niet meer in vast hoeven te zitten.

Een onlosmakelijk verbonden koppel als wij haal je ook niet zomaar uit elkaar. Mij alleen laten gaan was, los van zijn gemeende interesse in het ontdekken van nieuwe creatieve wegen, wellicht evenmin een optie in dat verliefde hoofdje van hem.
“Wat zou ik in Utrecht zitten doen als hij hier, verlaten in Belgenland, zonder mij zou moeten achterblijven?”

Het àllereerste moment van onze kennismaking met de getalenteerde groep medecursisten, was al gelijk raak. Ook zìj wisten direct hoe de vork aan de steel zat.

Mr Big en ik, die normaal àltijd als eerste aankomen, arriveerden nu als laatste en zagen àlle stoelen, die zich liefelijk naast elkaar bevonden, aan onze neus voorbijgaan.

Hoewel sommige mensen mij misschien kant en klaar zouden gebombardeerd hebben met het label van ‘seutje’ die niet zonder haar man kan, wanneer ze me luidop hoorden zeggen dat we de stoel van mijn liefje weldegelijk naast die van mij zouden verschuiven, was het voor de schrijvers in spe direct kristalhelder dat wij geen seutjeskoppel zijn maar in het leven staan, met elkaar, vanuit een immense grootse liefde, waardoor naast elkaar een evidentie wordt.

Een groep mensen die ons “echt-zijn” stilzwijgend begrepen, hoe ontzettend fijn kan dat gevoel toch zijn.

“Is het dat wat schrijvers verbindt?” vraag ik me soms af, “het gevoel dat we elkaar begrijpen?”

Want los van het feit dat Lex Jansen ons intens inspireerde met allerlei tips over de schrijverskunst - het belang van de juiste openingszin, de noodzaak van zintuigelijk schrijven, verhaallijn versus plot, of hoe je als schrijver zelf jouw uit te werken personages beter kan leren kennen aan de hand van een reeks doortastende vragen - was het voor mij des te verrassender te zien hoe schrijvers gevangen lijken zitten in hun hardnekkig web van twijfels.

Twijfels over hun onomstotelijk groot talent.
Twijfels over hun onbetwistbare unieke schrijverskunst.
Twijfels over hun onmiskenbare prachtige ‘zelf’.

Zelfs Arthur Japin, dé meester van de geschreven kunst, vertelde heel openhartig hoe ook hij nog àltijd twijfels heeft, elke keer opnieuw, bij elk nieuw boek.
De vraag of iemand überhaupt zijn meesterwerk zal willen lezen, overmeestert plots dat artistieke, fantasierijke hoofd van hem, en laat hem een huiveringwekkende tijd niet meer los. Gelukkig is er Lex én de mantel der liefde.

Opmerkelijk vond ik dat. Verontrustend evenzeer.

Is het dan zo dat de meest briljante schrijvers diep gekweld zijn in hun ziel, angstig voor wie ze zijn of wat ze kunnen?
Misschien moet het wel zo zijn; misschien is het wel die gave, die zorgt voor hun ontzagwekkend talent om elke lezer mee te nemen op hun meeslepend avontuur waar 500 pagina’s geschreven taal met de kracht van een laaiend vuur tot leven komen.

Ik ben huiswaarts gekeerd met een gerust gevoel.

Los van the Grandmaster himself, was er ontegensprekelijk ontzettend veel talent aanwezig in ons gezelschap.
Getalenteerde schrijvers wiens pen veel betere teksten schrijft dan de mijne, die gezegend zijn met geweldig veel potentieel en met aanzienlijk meer schrijverservaring dan ikzelf maar toch … keerde ik met een gerust hart huiswaarts.
Ik heb namelijk enkele weergaloze troeven in mijn eigen, persoonlijk kaartenspel.

Ik durf, ik heb tonnen lef, een ongezien doorzettingsvermogen, en altijd weer de ultieme, onbuigbare kracht om mij totaal over te geven aan mijn grootste angst, die recht in de ogen te kijken en het dan tòch te doen.

Dàt is mijn sleutel tot succes.
Mijn verleden bewijst het.
Mijn toekomst zal het sublimeren.

Milady AClose

Send me a quick message!

Send me a personal e-mail!


Captcha Image

Subscribe to my Newsletter and become a privileged member of Milan ( Milady A Network) :

Subscribe to: Milan Member

CONNECT with ME on my social media :


x

SUBSCRIBE to my NEWSLETTER and become a privileged member of MILAN ( Milady A Network) :

Subscribe to: Milan Member

CONNECT with ME on my social media :